Chương Trình Lì Xì May Mắn Đầu Năm Canh Tý 2020

 TP. Hồ Chí Minh , ngày 1 tháng 2 năm 2020
 
                  THÔNG BÁO
 
Chương Trình Lì Xì May Mắn Đầu Năm Canh Tý 2020
 
 

Kính gửi  : Phòng Kinh Doanh QuickStick
                      Phòng Hành Chánh  
 
Ban Giám Đốc thông báo Chương trình lì xì may mắn đầu năm Canh Tý 2020 như sau:
 
 
  Thời gian áp dụng  : từ 01/02/2020 đến 09/02/2020.
  Đối tượng áp dụng              Nhà thuốc HCM, Hà Nội, Tỉnh
  Nội dung:      Nhà thuốc mua đơn hàng đầu tiên 
(tối thiểu 100 test QS/ đơn hoặc 10Mid/ đơn) 
 
sẽ được tặng  01 Phong Bì Lì Xì Chuột Vàng + 2USD may mắn