KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP - PHỔ THÔNG (50C/HỘP)

 • 60.000 đ

Quy cách đóng gói: 50 Cái / Hộp; 50 Hộp / Thùng - 4 lớp vải không dệt Spunbond 25 gsm - Không gây dị ứng - Giảm tia UV - Thấu khí...1

Khẩu Trang Y Tế cao cấp 4 lớp (7C/Bịch)

 • 14.000 đ

Quy cách đóng gói: 7 Cái / Bịch; 300 Bịch / Thùng - 4 lớp vải không dệt Spunbond 25 gsm - Không gây dị ứng - Giảm tia UV - Thấu khí...1

KHẨU TRANG Y TẾ CAO CẤP 4 LỚP – LỌC KHUẨN, BỤI MỊN (50C/HỘP)

 • 87.000 đ

Quy cách đóng gói: 50 Cái / Hộp; 50 Hộp / Thùng - 3 lớp vải không dệt Spunbond 25gsm +1 lớp SMS hoặc Meltbown - Không gây dị ứng...1

KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP - LỌC KHUẨN, BỤI MỊN (5C/BỊCH)

 • 15.000 đ

Quy cách đóng gói: 5 Cái / Bịch; 300 Bịch / Thùng - 3 lớp vải không dệt Spunbond 25gsm +1 lớp SMS hoặc Meltbown - Không gây dị ứng...1

KHẨU TRANG Y TẾ (4 LỚP) CAO CẤP ĐẶC BIỆT (50C/HỘP)

 • 100.000 đ

Quy cách đóng gói: 50 Cái / Hộp; 50 Hộp / Thùng - 5 lớp (2 lớp Spunbond + 1 lớp Meltbown + 1 lớp than hoạt tính) - Thấu khí - Giảm tia...1

FACE SHIELD

 • 25.000 đ

FACE SHIELD- Mặt nạ chống dịch có màn chắn nhựa trong suốt phủ hết khuôn mặt,- Giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi nói chuyện, ngoài...1

KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP - PHỔ THÔNG (50C/HỘP)

Quy cách đóng gói: 50 Cái / Hộp; 50 Hộp / Thùng - 4 lớp vải không dệt Spunbond 25 gsm - Không gây dị ứng - Giảm tia UV - Thấu khí...

 • 60.000 đ

Khẩu Trang Y Tế cao cấp 4 lớp (7C/Bịch)

Quy cách đóng gói: 7 Cái / Bịch; 300 Bịch / Thùng - 4 lớp vải không dệt Spunbond 25 gsm - Không gây dị ứng - Giảm tia UV - Thấu khí...

 • 14.000 đ

KHẨU TRANG Y TẾ CAO CẤP 4 LỚP – LỌC KHUẨN, BỤI MỊN (50C/HỘP)

Quy cách đóng gói: 50 Cái / Hộp; 50 Hộp / Thùng - 3 lớp vải không dệt Spunbond 25gsm +1 lớp SMS hoặc Meltbown - Không gây dị ứng...

 • 87.000 đ

KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP - LỌC KHUẨN, BỤI MỊN (5C/BỊCH)

Quy cách đóng gói: 5 Cái / Bịch; 300 Bịch / Thùng - 3 lớp vải không dệt Spunbond 25gsm +1 lớp SMS hoặc Meltbown - Không gây dị ứng...

 • 15.000 đ

KHẨU TRANG Y TẾ (4 LỚP) CAO CẤP ĐẶC BIỆT (50C/HỘP)

Quy cách đóng gói: 50 Cái / Hộp; 50 Hộp / Thùng - 5 lớp (2 lớp Spunbond + 1 lớp Meltbown + 1 lớp than hoạt tính) - Thấu khí - Giảm tia...

 • 100.000 đ

FACE SHIELD

FACE SHIELD- Mặt nạ chống dịch có màn chắn nhựa trong suốt phủ hết khuôn mặt,- Giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi nói chuyện, ngoài...

 • 25.000 đ